Friday, June 17, 2011

ibnu khaldun


Abd-ar-Rahman bin Muhammad Khaldun al-Hadrami (Ibn Khaldun) berkata:

“Segala puji bagi Allah! Yang Maha Berkuasa dan Maha Besar. DitanganNya, Dia menggenggam kekuasaan bumi dan kerajaan malakut. Dia mempunyai nama-nama yang indah-indah dan sifat yang bagus-bagus. Dia Yang Maha Mengetahui. Sehinggakan, tiada sesuatu apapun sama ada yang terungkapkan oleh bisikan rahsia, atau yang terselip tidak dikatakan yang tersembunyi dari pengetahuanNya. Dia Yang Maha Kuasa sehinggakan tiada suatu pun yang ada di langit dan di bumi, akan terlepas daripada kekuasaanNya.

Dia menciptakan kita dari tanah, makhluk yang bernafas. Dia menempatkan kita di muka bumi ini berlainan keturunan dan berbangsa-bangsa. Dari bumi itu, Dia telah memberi rezeki dan khazanah. Rahim ibu-ibu kita, dan rumah-rumah menjadi kediaman kita. Rezeki dan makanan membenarkan kita terus hidup. Hari dan waktu yang berlalu itu menguji kita. Batas-batas kematian yang telah ditulis untuk kita di dalam Buku Takdir, dengan setia membayangi kita. Namun Dia Kekal dan Abadi. Dialah Tuhan yang tidak akan mati.

Selawat dan salam ke atas junjungan kita, Muhammad s.a.w. nabi berbangsa Arab. Yang namanya disebut dan dituliskan di dalam Taurat dan Injil. Yang untuk melahirkannya dunia telah berasakan begitu sakit, sebelum hari-hari Ahad dan hari-hari Sabtu silih berganti, sebelum Saturn atau Zuhal dan Yahamut (Ikan paus atau nun) saling menjauh. Burung merpati dan labah-labah bersaksi akan kebenarannya.

Selawat dan salam juga tercurah kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang dengan menjadi sahabat dan pengikut-pengikutnya, memperoleh banyak pengaruh dan kemahsyuran. Dengan mennyokongnya, mereka beroleh perpaduan, sementara musuh-musuh mereka mengalami perpecahan.

Semoga Allah mencucuri rahmat ke atasnya, dan kepada para sahabat, selagi agama Islam diterima umum. Mereka yang ingkar akan merasai padahnya. Rahmat Allah yang berganda-ganda ke atas mereka itu!”

Dipetik dari: Mukadimah Ibn Khaldun (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...